Tevékenységeink

Közlekedéstervezés, úttervezés

 • lakóutak, kiszolgáló utak, országos közutak
 • burkolatfelújítás
 • közlekedési csomópontok
 • gyalogátkelőhelyek
 • kerékpárutak
 • parkolók
 • kapubejárók
 • forgalomterelés, forgalom korlátozás
 • szabályozási és rendezési tervek közlekedési munkarésze

Vízi közművek
tervezése

 • ivóvízvezeték hálózat tervezés
 • szennyvíz-csatorna hálózat
 • vízbekötés, szennyvíz rácsatlakozás
 • csapadékvíz-csatorna hálózat
 • nyílt csapadékvíz elvezető árkok

Közúti biztonsági felülvizsgálat

Közúti biztonsági hatásvizsgálat

Hálózatok közlekedésbiztonsági és magas baleseti kockázatú helyszínek rangsorolására